Chính sách bảo mật

favicon

Chính sách bảo mật:

Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên các trang web thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Tapchicaycanh. Chúng tôi duy trì chính sách bảo mật sau:

Tapchicaycanh.com thu thập các loại thông tin cần thiết sau để xử lý các giao dịch của bạn, thực hiện các yêu cầu của bạn và duy trì hồ sơ thành viên của chúng tôi:

 • Thông tin liên hệ bạn cung cấp (ví dụ: địa chỉ cá nhân và doanh nghiệp, số điện thoại và fax, Email…).
 • Theo dõi thông tin mà Website của chúng tôi tự động nhận ra mỗi khi bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi qua email (ví dụ: tên miền, địa chỉ email của bạn và những trang bạn truy cập).
 • Thông tin bạn tình nguyện cung cấp, thông qua ứng dụng hoặc khảo sát (ví dụ: giáo dục, chỉ định, chuyên môn, liên kết với các tổ chức bất động sản khác và dữ liệu nhân khẩu học chung).

Tapchicaycanh sử dụng thông tin này để:

 • Thông báo cho bạn về các cập nhật cho các trang web của chúng tôi.
 • Thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ có liên quan.
 • Thông báo cho bạn về các sự kiện và chương trình sắp tới.
 • Chỉnh sửa các thư mục đặc biệt mà bạn sẽ được biết.
 • Theo dõi việc sử dụng các trang web của chúng tôi.

Thông tin liên hệ qua email. Tapchicaycanh không chia sẻ, bán hoặc giao dịch các địa chỉ email, Tapchicaycanh chỉ sử dụng địa chỉ email của bạn để trực tiếp gửi thông tin cho bạn cùng với các thông tin liên lạc khác mà bạn đã đăng ký.

Các hình thức thông tin liên hệ khác. Các dạng thông tin liên hệ ngoài địa chỉ email (ví dụ: địa chỉ, tên, tuổi,…) có thể được liệt kê trong danh bạ thành viên có sẵn trên web Tapchicaycanh.com. Tapchicaycanh sẽ không chia sẻ, bán hoặc cung cấp thông tin liên hệ này về bạn ngoại trừ các mục đích sau:

 • Thông báo cho bạn về các chương trình ưu đãi hay các sản phẩm mới.
 • Với mục đích là liên hệ với bạn ngay trước và sau khi có các cuộc mở bán
 • Khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy trình pháp lý hợp lệ, hoặc để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên của chúng tôi.
 • Một số hoặc tất cả dữ liệu được thu thập trong các chương trình ưu đãi hoặc mở bán trên các trang web của chúng tôi được chủ đầu tư bởi các bên thứ ba có thể được chia sẻ với bạn. Nếu thông tin về bạn sẽ được chia sẻ với chủ đầu tư, bạn sẽ được thông báo trước khi tham gia vào chương trình và bạn có thể quyết định không tham gia vào chương trình đó hay không.

Thông tin tín dụng mà bạn và người ủy quyền tín dụng cung cấp khi bạn thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc séc điện tử cho các sản phẩm, phí hoặc các dịch vụ khác qua Tapchicaycanh sẽ chỉ được sử dụng để xử lý các giao dịch mà bạn yêu cầu. Thông tin này sẽ được cung cấp và duy trì bởi cơ sở dữ liệu báo cáo tín dụng có uy tín, nhưng sẽ không bao giờ được bán, chia sẻ hoặc cung cấp cho các bên thứ ba khác.

Tapchicaycanh tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin mà nó thu thập và cung cấp trên các trang web của chúng tôi. Tapchicaycanh kiểm tra các quy trình bảo mật thường xuyên và sửa đổi chúng khi các công nghệ mới trở nên khả thi.

Tapchicaycanh sẽ để gửi thông báo trực tuyến về các dịch vụ, sản phẩm. Bạn có thể điều chỉnh Sở thích liên lạc của mình bằng cách xem lại đăng ký trên trang web. Chỉ cần đăng nhập trước. Sau đó, bạn có thể thay đổi tùy chọn của mình.

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin liên hệ cá nhân của mình trực tiếp trong hệ thống Tapchicaycanh hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Một số trang web của chúng tôi chứa quảng cáo do các mạng quảng cáo đặt theo các thỏa thuận giữa Tapchicaycanh và nhà quảng cáo. Tapchicaycanh không kiểm soát các mạng quảng cáo này, các trang web của các bên thứ ba được tiếp cận thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi, hoặc các hoạt động thu thập thông tin của họ, và Tapchicaycanh sẽ không chịu trách nhiệm về các hoạt động của các bên thứ ba này. Mạng quảng cáo sử dụng cookie để thu thập một số thông tin nhận dạng phi cá nhân khi bạn nhấp vào các quảng cáo biểu ngữ xuất hiện trên các trang web của chúng tôi. Thông tin này được mạng quảng cáo thu thập nhằm mục đích đo lường và báo cáo về quảng cáo cho các nhà quảng cáo và Tapchicaycanh. Mạng quảng cáo cũng có thể tổng hợp thông tin cho một số mục đích thống kê và báo cáo khác.

Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng:

 • Đối với các tài khoản hiện hành tại Tapchicaycanh sẽ lưu trữ và sử dụng Thông Tin Khách Hàng không giới hạn cho đến khi Khách Hàng đóng tài khoản.
 • Đối với các tài khoản đã đóng tại Tapchicaycanh vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được chúng tôi lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản tại Tapchicaycanh. Sau khi thời hạn này kết thúc, chúng tôi sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng.
5/5 - (3 bình chọn)

Mai Trâm

Content Creator
Một người đam mê viết lách, chuyên tổng hợp Bí quyết chơi cây cảnh, hoa cảnh rẻ - đẹp - độc. Kinh nghiệm sưu tập, chăm sóc, tạo dáng cây cảnh nghệ thuật, hoa cảnh.