• Địa chỉ:

    92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

  • Số điện thoại:

    0349035024

  • Email:

    tapchicaycanh92@gmail.com